I. Các hình thức thanh toán
Tại Onlineshop sinhlynam, việc mua sắm trực tuyến trở nên thật dễ dàng với các hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt:

    • Thanh toán khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery)
    • Chuyển khoản ngân hàng.

II. Hướng dẫn chi tiết cách thức thanh toán

1. Thanh toán khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery)Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi quý khách không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán khi nhận hàng trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, sinhlynam sẽ xác nhận với quý khách qua email, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định.

2. Thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng, hãy chọn Chuyển khoản ngân hàng trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, sinhlynam sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu giao dịch chưa thành công, sinhlynam sẽ liên lạc với quý khách để thông báo. Nếu giao dịch thành công, sinhlynam sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng ngay và giao hàng trong thời gian quy định.